Time Record Part Two

 
Date
What?
Duration
16/02/2001
Groepsbijeenkomst: Revisie documenten en verdeling taken.
2 uur
Johan: Use Cases.
2 uur
17/02/2001
Carolien: Project Plan.
0.75 uur
Dirk: generiek maken van evolution.actions
4 uur
18/02/2001
Carolien: Up to date maken documenten (Contracts).
4 uur
Johan: Use Cases.
2 uur
20/02/2001
Groepsbijeenkomst: Probleem scheiding gui-applicationlayer bij assistent aangekaart.
1 uur
Johan: Use Cases.
3 uur
21/02/2001
Groepsbijeenkomst: Verdere verdeling implementatie eerste deel.
1.5 uur
22/02/2001
Carolien en Johan: Implementatie constructions.
2.5 uur
23/02/2001

Carolien en Johan: Implementatie constructions.

2 uur
24/02/2001
Carolien en Johan: Implementatie constructions.
4 uur
25/02/2001
Dirk: model scheiding voor het painten (aanpassing van squareChangedEvt en square)
2 uur
Mark: model scheiding voor het painten (gui volledig alles laten painten)
3 uur
26/02/2001
Dirk: gui model scheiding + generiek maken evolution.resources
4 uur
Mark: gui model scheiding + aanpassing simpel model
6 uur
27/02/2001
Dirk: generieke resources + gui.ImageCache + NormalHuman en Explorer naar alleen maar Human + gameboard paint opkuisen + HumanSelection cleanup
8 uur
Groepsbijeenkomst: bespreking huidige stand implementatie.
1 uur
28/02/2001
Carolien: landtransformations
1.5 uur
Dirk: quick hack gui + paint gui model scheiding + knowledge catalogs aanpassen + prop files aanpassen brainstorming + land resources
3.5 uur
Johan en Dirk: Collaboration diagrams, land.
2.5 uur
Mark: implementatie
2 uur
1/03/2001
Groepsbijeenkomst: Collaboration diagrams herwerken.
4,5 uur
2/03/2001
Mark: aanpassen van resourceKnowlegdeCatalog
2 uur
Carolien en Johan: Implementatie Human.evolve()
3.5 uur
3/03/2001
Carolien en Johan: zien af met exceptions en energy buffers en cvs troubles.
2.5 uur
Carolien en Johan: hebben een lelijke evolve(action) methode geschreven.
5.5 uur
4/03/2001
Carolien en Johan: perform en nogallerlei andere opduikende problemen.
3.5 uur
Dirk, Johan en Carolien: evolve(), evolve(action) en perform(action).
2 uur
5/03/2001
Groepsbijeenkomst: LandResources & prop files.
1.5 uur
Mark: implementatie (modResource rekening houden met influence)
2 uur
Johan, Dirk en Carolien: Patterns, Energy-problem.
3 uur
6/03/2001
Mark en Dirk: bespreking energy.
1 uur
Mark: implementatie
3.5 uur
Dirk: resources / landresources + Human.evolve
3 uur
Groepsbijeenkomst: Energy en verdere aanpassing prop files.
3.5 uur
7/03/2001
Dirk: landresources + land transformaties +Human.evolve
7 uur
Mark: verder uitbouwen van de actionKnowlegdeCatalog
2 uur
8/03/2001
Carolien en Johan: Energy implementatie.
3 uur
Dirk: conversie van -ko naar -kb voor gif files in cvs + landtransformaties
3.5 uur
Mark: implementatie (simple resource aanpassen)
1.5 uur
9/03/2001
Groepsbijeenkomst: Wat moet er nog gedaan worden?
1.5 uur
Mark: implementatie + aanpassen gui
1.5 uur.
10/03/2001
Johan en Carolien: energy energy en energy.
5 uur
Mark: implementatie
9 uur
11/02/2001
Carolien en Johan: priority.
3.5 uur
Mark: zoeken en maken van nieuwe gifkes voorde nieuwe acties
1 uur
Dirk: gui
2 uur
12/02/2001
Dirk: gui energybuffer + nieuwe graphics maken
3 uur
Carolien: Time record + glossary
2 uur
Mark: implementatie
4 uur
Dirk: auto land transformations (zoeken naartypfout)
1 uur
13/02/2001
Groepsbijeenkomst: verdere verdeling der taken
1.5 uur
Mark: implementatie (methode findSquare die rekening houdt met de vision range van een human)
3 uur
Dirk: automatisch verspringen ook als er geen goal is bij action (Fishing, ...) + LandResources bug + resterende gifkes maken + WorldController
7.5 uur
Carolien: documentatie design patterns
3 uur
14/03/2001
Johan en Carolien: struggle met de algemeenheid van ons spel
3.5 uur
Dirk: gui interactie WorldController + additional images + typesafe maken van EventManager + writing javadoc + cleanup code + Constructions
6 uur
Mark: bijwerken collobaration diagrams voor constructing + gui
4 uur
15/03/2001
Carolien: design patterns
1 uur
Groepsbijeenkomst: wat moet er nog gedaan worden?
1 uur
Johan, Dirk en Carolien: energy
2 uur
Dirk: Constructions + actions
6.5 uur
Mark: implementatie (creation power and aanpassing van de gui gameboard)
3.5 uur
16/03/2001
Carolien en Johan: energy the final
2.5 uur
Groepsbijeenkomst: de laatste loodjes
1.5 uur
Mark: implementatie + overzichtelijkere gui
6.5 uur
Johan: constructions.evolve
4 uur
Dirk: World resources generiek maken + bug hunting
8 uur
Carolien: revisie + aanvulling documenten.
5 uur
17/03/2001
Carolien: revisie + aanvulling documenten
8 uur
Dirk: code opkuisen + big hunting
10 uur
Mark: implementatie + aanpassing gui (rekening houden met nieuwe methodes voor constructing in de worldcontroller)
6 uur
18/03/2001
Carolien: revisie + aanvulling documenten
10 uur
Dirk: bug hunting + collaboration diagrams
10 uur
Johan: bug hunting
10 uur
Mark: laatste aanpassingen aan implementatie +revisie + aanvulling documenten
6 uur

Schatting totaal aantal uur voor beide delen samen:

Groepsbijeenkomst: 20 uur

Carolien: 80 uur

Dirk: 100 uur

Johan: 75 uur

Mark: 70 uur