Monstransen te kust en te keur
De Sint Nicolaaskerk en het Museum Amstelkring - Amsterdam 11april MuseumAmstelkring - Carolien Coenen
Creative Commons License