Uit de band springende schoenwinkel (let op het figuurtje rechtsonderaan)
De Nieuwe Kerk - Amsterdam 11april NieuweKerk - Carolien Coenen
Creative Commons License