Het houten plafond met de originele schilderingen kwam enkele jaren geleden te voorschijn vanonder een laag blauwe verf
De Oude Kerk - Amsterdam 11april OudeKerk - Carolien Coenen
Creative Commons License