Neen, dit is geen optisch bedrog, dit huis is wel degelijk zo scheef
Grachten en Begijnhof - Amsterdam 12april Begijnhof - Carolien Coenen
Creative Commons License