In 1346 is er reeds sprake van een Beghijnhuys
Grachten en Begijnhof - Amsterdam 12april Begijnhof - Carolien Coenen
Creative Commons License