In het begin van de 16e eeuw werden vrijwel alle huisjes met een verdieping verhoogd
Grachten en Begijnhof - Amsterdam 12april Begijnhof - Carolien Coenen
Creative Commons License