Als dit geen geschikt gebouw is voor een theater...
Grachten en Begijnhof - Amsterdam 12april Begijnhof - Carolien Coenen
Creative Commons License