Het kelderverdiep herbergt de keuken
Museum Van Loon - Amsterdam 12april MuseumVanLoon - Carolien Coenen
Creative Commons License