Alle kostbaarheden in zijn huis werden geveild
Zuiderkerk en Rembrandthuis - Amsterdam 12april Rembrandthuis - Carolien Coenen
Creative Commons License