In de kamers van het waaghuis werden vroeger lijken door de chirurgengilde ontleed
Westerkerk - Amsterdam 12april Westerkerk - Carolien Coenen
Creative Commons License