Het onafgewerkte gedeelte van de grafkamer: er werd gewerkt aan het graf vanaf de troonsbestijging tot de dood van de farao
De Vallei der Koningen - Egypte 12-07 02valleiderkoningen - Carolien Coenen
Creative Commons License