De god Thoth (met de kop van een ibis) en de god Horus (met de kop van een valk) zegenen de farao met heilig water (parfum)
De tempel van Horus in Edfu - Egypte 14-07 00horus - Carolien Coenen
Creative Commons License