Hier is de overdekking van de zuilenzaal nog bewaard gebleven
De tempel van Horus in Edfu - Egypte 14-07 00horus - Carolien Coenen
Creative Commons License