De beeltenis van de farao is weggewerkt door de Kopten (orthodoxe christenen) omdat zij dit als afgodsafbeeldingen beschouwden
De tempel van Horus in Edfu - Egypte 14-07 00horus - Carolien Coenen
Creative Commons License