Om te voorkomen dat het hout door het uitdrogen zou beginnen splijten, werd het schip behandeld met polymer polyethylene glycol
Vasamuseet, Stockholm
Van Stockholm naar Kopenhagen - 5 augustus 2010 - Europareis 5augustus2010 - Carolien Coenen
Creative Commons License