De kamers in Rosenborg Slot hebben grotendeels de originele renaissance-inrichting behouden
Rosenborg Slot, 1306 Kopenhagen, Denemarken
Kopenhagen - 6 augustus 2010 - Europareis 6augustus2010 - Carolien Coenen
Creative Commons License