Het koorgestoelte werd betaald door Florentijnse bankiers die zich in die tijd in Genève gevestigd hadden
Cathédrale Saint-Pierre, 1204 Genève, Zwitserland
Genève - 1 november 2012 - Geneve 1november2012 - Carolien Coenen
Creative Commons License