Broken Chair symboliseert de strijd tegen landmijnen en clusterbommen
Place des Nations, Genève, Zwitserland
Genève - 1 november 2012 - Geneve 1november2012 - Carolien Coenen
Creative Commons License