De eigenaars van de Gullfoss, Halldór Halldórsson en Tómas Tómasson, wilden de grond echter niet verkopen
Gullfoss Waterfall, IJsland
Gullfoss en Geysir - 1 augustus 2014 - IJsland2014 1augustus2014 - Carolien Coenen
Creative Commons License