Tómas' dochter Sigríður Tómasdóttir zou helemaal naar Reykjavik zijn gelopen om hun zaak te bevechten
Gullfoss Waterfall, IJsland
Gullfoss en Geysir - 1 augustus 2014 - IJsland2014 1augustus2014 - Carolien Coenen
Creative Commons License