Op deze plek kwamen ten tijde van de settlers alle IJslanders samen om de wetten af te kondigen en geschillen te beslechten (de Alțing)
Țingvellir, IJsland
Țingvellir en Nationaal Museum - 2 augustus 2014 - IJsland2014 2augustus2014 - Carolien Coenen
Creative Commons License