Naast de sluis bevindt zich een stuw met schotbalken om piekdebieten van de IJzer te kunnen afvoeren via het Lokanaal
Fintele - Ieper 9april2007 Fintele - Carolien Coenen
Creative Commons License