Deze site werd nog maar onlangs ontdekt bij werken op het industrieterrein
Site John McCrae en Yorkshire trench & dug-out - Ieper 9april2007 SiteJohnMcCrae - Carolien Coenen
Creative Commons License