Deze kleine snackbar heeft nog nooit zoveel blauwe ogen bij mekaar gezien
Restaurant Kishino, Nikko, Japan
Van Tokyo naar Nikko - 14 april 2011 - Japan2011 14april2011 - Carolien Coenen
Creative Commons License