En het eten was er ook niet echt bijzonder te noemen
Togendai, Hakone, Japan
Hakone - 18 april 2011 - Japan2011 18april2011 - Carolien Coenen
Creative Commons License