Uit eerbied voor zijn grootvader, die Kinkaku-ji met bladgoud bedekte, besloot Yoshimasa de tempel links met zilver te bedekken
Ginkaku-ji, Kyoto, Japan
Kyoto - 23 april 2011 - Japan2011 23april2011 - Carolien Coenen
Creative Commons License