Natuurlijk kan op een plek als deze het fake food niet ontbreken!
VenusFort, Odaiba, Tokyo, Japan
Tokyo - 30 april 2011 - Japan2011 30april2011 - Carolien Coenen
Creative Commons License