Het grafmonument van Poblicius (circa 40 n.C.)
Römisch-Germanisches Museum - Keulen 30oktober2005 RomischGermanischesMuseum - Carolien Coenen
Creative Commons License