De behoefte om zichzelf mooi te maken is van alle tijden
Römisch-Germanisches Museum - Keulen 30oktober2005 RomischGermanischesMuseum - Carolien Coenen
Creative Commons License