Zicht vanaf het bordes op het gastenkwartier
Abdij van 't Park in Heverlee - Leuven AbdijvanhetPark - Carolien Coenen
Creative Commons License