Het grafmonument van de Parkabten heeft niet meer genoeg plaats om de naam van de allerlaatste abt die nog in leven is te bevatten
Abdij van 't Park in Heverlee - Leuven AbdijvanhetPark - Carolien Coenen
Creative Commons License