De spits van de kerktoren
Abdij van 't Park in Heverlee - Leuven AbdijvanhetPark - Carolien Coenen
Creative Commons License