Deze bibliotheek werd gebouwd ter vervanging van de oude, die door de Duitsers in de eerste Wereldoorlog werd platgebrand
De pas gerestaureerde bibliotheek op het Ladeuzeplein - Leuven Ladeuzeplein - Carolien Coenen
Creative Commons License