De beelden in de nissen zijn in hun nopjes met al de aandacht
Stadhuis in kleur - Leuven Leuveninscene2006 2juni - Carolien Coenen
Creative Commons License