Kermishond
Ladeuzeplein, 3000 Leuven, Belgium
Leuven kermis 2008 - Leuven Leuvenkermis2008 - Carolien Coenen
Creative Commons License