Unio pro conservationi rei publici, Antwerpen, Jan de Gheet, 1515, is de oudste bewaarde muziekdruk uit de Nederlanden (1515)
Centrale bibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein 2, 3000 Leuven, Belgium
Boekvoorstelling ‘De Leuvense Universiteitsbibliotheek’ in het Paard Van Troje - Leuven Universiteitsbibliotheek - Carolien Coenen
Creative Commons License