Hoog relif buste van D. Joo V.
So Vicente de Fora - Lissabon 12november SaoVicentedeFora - Carolien Coenen
Creative Commons License