Op de foto zijn oude waterputten, bestratingen en rioleringen uit verschillende tijdperken te zien
Sť - Lissabon 12november Se - Carolien Coenen
Creative Commons License