Tombe van de 14de-eeuwse edelman Lopo Fernandes Pacheco
Sť - Lissabon 12november Se - Carolien Coenen
Creative Commons License