Het Museum werd opgericht in 1852 met als doel kunst toegankelijk te maken voor iedereen
Natural History Museum - Londen 18juli NaturalHistoryMuseum - Carolien Coenen
Creative Commons License