No more smog in London
Cleopatra's needle en Covent Garden - Londen 19juli NeedleandCoventGarden - Carolien Coenen
Creative Commons License