Zonnestralen priemen door de Londense wolken
Tower en Tower Bridge - Londen 19juli TowerandBridge - Carolien Coenen
Creative Commons License