In Londen wordt nog druk gebouwd
Tower en Tower Bridge - Londen 19juli TowerandBridge - Carolien Coenen
Creative Commons License