In 1607 liet Hendrik IV op de plek van een koninklijke tuin een driehoekig plein aanleggen
Place Dauphine, Paris
Ile de la Cité en avondmaal - Parijs 31oktober2007 IledelaCite - Carolien Coenen
Creative Commons License