In 1972 wilden de laatste eigenaars dit gebouw afbreken om op dezelfde plaats een parking aan te leggen
Campbell House, Toronto, Canada
City Hall en Campbell House - USAenCanada 28juni2009 CampbellHouse - Carolien Coenen
Creative Commons License