Om de verplaatsing toe te laten, moesten verschillende straten volledig afgesloten worden
Campbell House, Toronto, Canada
City Hall en Campbell House - USAenCanada 28juni2009 CampbellHouse - Carolien Coenen
Creative Commons License