De woningen waren zodanig vervallen dat ze gedeeltelijk instortten
Open Monumentendag in Antwerpen - Uitstap Antwerpen - Carolien Coenen
Creative Commons License