De kerk is ontworpen door Domenicus de Waghemakere en Rombout Keldermans
Open Monumentendag in Antwerpen - Uitstap Antwerpen - Carolien Coenen
Creative Commons License