Het interieur is dankzij de rijkdom van de burgerij, handelaars en edellieden indrukwekkend en rijkelijk gedecoreerd
Open Monumentendag in Antwerpen - Uitstap Antwerpen - Carolien Coenen
Creative Commons License